Estudis i projectesFAUNA:
Seguiment de la Llúdriga (Lutra lutra) al riu Mogent
Nat-Mogent està col·laborant en l'estudi de la llúdriga que està realitzant el consorci del Besòs-Tordera, juntament amb altres entitats i voluntaris.

Estudi sobre ocupació / elecció de caixes niu en època reproductora en pàrids (mallerengues)
Es pretén estudiar quines variables condicionen l’elecció/ocupació de les caixes niu en l’època de reproducció en les diferents espècies de mallerengues. Aquest estudi es va iniciar l’any 2012 i es pretén ampliar-ho fins la temporada de reproducció de la primavera del 2017. Actualment comptem amb 80 caixes niu repartides en dues zones d’estudi (ambdues en el terme municipal de la Roca del Vallès) i per a la tardor del 2014 està previst l'elaboració d’una desena de caixes niu destinades a una altra zona d’estudi, probablement al riu Mogent.

Caixes nius utilitzades en el projecte


Pollet de mallerenga blava


Estudi fenològic i cens de la població hivernant de repicatalons Emberiza schoeniclus
Es pretén estudiar la fenologia de la població hivernant de repicatalons Emberiza schoeniclus a la plana del Mogent i censar el número d’individus mitjançant els dormidors hivernals. A més, veure com fluctua la població en funció de diferents variables ambientals. Estudi iniciat la tardor del 2013.

Exemplar de repicatalons capturat per anellament científicFLORA:
Presència i distribució de les orquídies silvestres als termes municipals de Cardedeu i La Roca del Vallès
Estudi que pretén recollir dades de l’època de floració i la distribució de les diferents orquídies presents als termes municipals de Cardedeu i La Roca del Vallès. Iniciat a la primavera del 2012, aquest estudi va sorgir degut al desconeixement i manca de dades d’aquest grup florístic a la zona.

Ophrys lutea a Cardedeu


BIODIVERSITAT:
Llistes de biodiversitat
Enregistrar i elaborar els llistats dels diferents grups de flora i fauna presents a l’àrea de la conca del Mogent (actualment mamífers, amfibis, rèptils, ocells, lepidòpters nocturns i diürns, odonats i orquídies).
Si esteu interessats en col·laborar us podeu adreçar a natmogent@gmail.com
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada