diumenge, 24 de maig del 2015

Seguiment de caixes niu 2015


El seguiment de caixes niu està arribant a la seva finalització pel que fa a la campanya de nidificació del 2015, això si no es troben segones postes, que de moment tot sembla indicar que no serà així.

En les diferents àrees d'estudi s'han anat trobant postes de Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), Mallerenga carbonera (Parus major) i Pardal xarrec (Passer montanus).

Polls de Mallerenga Carbonera en caixa niu del model A

Les àrees d'estudi són 3: Bosc del Golf Vilalba (amb un total de 36 caixes niu), Bosc de Can Montcau (amb un total de 44 caixes niu) i aquest any, s'ha introduit una nova àrea d'estudi a la riba del riu Mogent, a Sta. Agnés de Malanyanes (amb un total de 20 caixes niu).

                         

El Bosc del Golf Vilalba es una àrea d'estudi que s'ha destinat, des d'enguany, a l'alteració de l'espai útil de les caixes niu. 18 caixes del model B i 18 caixes del model C han estat distribuïdes en aquesta àrea d'estudi. Com era previsible, el model C no ha estat ocupat per cap au. Mentre que 17 de les 18 caixes del model B han estat objecte d'intent de cria. Tot i que finalment només han criat en 9 de les caixes del model B.


El Bosc de Can Montcau és una àrea d'estudi on no s'han produït alteracions. Sent aquest la 3era. temporada de cria. En aquest espai hi ha 4 models de caixes repartits en diferents zones. 11 zones distribuïdes per la propietat, ens estan servint per veure com evolucionen les poblacions de Mallerenga, i fins on són capaços d'arribar a l'hora d'escollir l'espai útil per criar. 17 han estat els nius que han fet les Mallerengues i 4 el Pardals xarrecs. Dels nius de Mallerenga s'han trobat un total de 5 abandonaments, molt probablement per la primavera seca i càlida que hi ha hagut.

L'àrea de la riba del riu Mogent, només ha donat dos nius de Mallerenga blava, una en model A i l'altre en model B.

Niu de Mallerenga Carbonera en caixa niu per a Xot (Otus scops)

Tots els polls de Mallerenga han estat anellats per al seu posterior seguiment en les àrees d'estudi. Està previst realitzar captures dels individus per a establir paràmetres de fitness relacionades amb la supervivència dels individus.