dimarts, 18 de novembre del 2014

Jornada d'anellament al riu Mogent


Dissabte 15.11.14 vam fer una jornada d’anellament al riu Mogent, a prop del Polígon Industrial Font de la Perera.

Vam començar d’hora a muntar les xarxes d’anellament, i per sorpresa nostre, durant una estona vam estar acompanyats pel cant d’un duc Bubo bubo, un rapinyaire nocturn que encara no havíem detectat en aquesta zona.
Vam anellar fins a mig matí, quan vam haver de plegar i recollir xarxes degut a que es va aixecar vent i feia complicat continuar anellant.

Tot i així, vam poder anellar 50 ocells de 12 espècies diferents.

Els resultats van ser el següents:
- 2 blauets Alcedo atthis
- 1 rossinyol bord Cettia cetti
- 5 pit-rojos Erithacus rubecula
- 3 cueretes torrenteres Motacilla cinerea
- 27 mosquiters comuns Phylloscopus collybita
- 2 tords comuns Turdus philomelos
- 4 mallerengues carboneres Parus major
- 1 merla Turdus merula
- 2 pinsans comuns Fringilla coelebs
- 1 tallarol de casquet Sylvia atricapilla
- 1 titella Anthus pratensis
- 1 xivita Tringa ochropus

 
Pit-roig Erithacus rubecula

 
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla

 
Mallerenga carbonera Parus major

 
Xivita Tringa ochropus

A part de les espècies anellades, durant la jornada vam poder observar 38 espècies d’ocells a la zona.