dimarts, 1 de desembre del 2015

Resum Sortida Ornitològica a La Roca del Vallès

El passat dissabte 28/11/15 es va organitzar una sortida ornitològica pels entorns de La Roca del Vallès. El recorregut va ser a les zones properes al riu Mogent, entre la zona urbana propera al Caprabo i la zona del Subirana i pla de les Hortes.
Es van poder observar 40 espècies d'ocells durant la sortida, a part d'altres observacions de fauna i flora.

(1) Mallerenga Carbonera - Parus major
(2) Pardal - Passer domesticus
(3) Cuereta blanca - Motacilla alba
(4) Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla
(5) Estornell - Sturnus vulgaris
(6) Bec de Corall Senegalès - Estrilda astrild
(7) Cadernera - Carduelis carduelis
(8) Martinet blanc - Egretta garzetta
(9) Tudó - Columba palumbus
(10) Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros
(11) Gratapalles - Emberiza cirlus
(12) Titella - Anthus pratensis
(13) Pit-Roig - Erithacus rubecula
(14) Garsa - Pica pica 
(15) Bruel - Regulus ignicapillus
(16) Esparver  Vulgar - Accipiter nisus
(17) Picot Verd - Picus viridis
(18) Cuereta Torrentera - Motacilla cinerea
(19) Esplugabous - Bubulcus ibis
(20) Gaig - Garrulus glandarius
(21) Tórtora turca - Streptopelia decaocto
(22) Pardal Xarrec - Passer montanus
(23) Rossinyol bord - Cettia cetti
(24) Mosquiter comú - Phylloscopus collybita
(25) Tord Comú - Turdus philomelos
(26) Merla - Turdus merula
(27) Pardal de bardissa - Prunella modularis
(28) Mallerenga petita - Parus ater
(29) Mallerenga blava - Parus caeruleus
(30) Picot Garser Petit - Dendrocopos minor
(31) Picasoques Blau - Sitta europaea
(32) Lluer - Carduelis spinus
(33) Pinsà - Fringilla coelebs
(34) Aligot Comú - Buteo buteo
(35) Bitxac Comú - Saxicola torquata
(36) Gafarró - Serinus serinus
(37) Raspinell Comú - Certhia brachydactyla
(38) Mallerenga Cuallarga - Aegithalos caudatus
(39) Cogullada Vulgar - Galerida cristata
(40) Bernat pescaire - Ardea cinerea

Part dels assistents a la sortida

Petjada de teixó Meles meles